นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
เวปบอร์ด


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@yahoo.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     ..:: ภาพกิจกรรม ::..

ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยกาชาดเคลื่อนที่ 
บ้านสงขลาจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเดือนละ 2 ครั้ง
โดยนำเครื่องเขียน แบบเรียน ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ขนม ฯลฯ มอบให้กับโรงเรียน และเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน และจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับคณะเหล่ากาชาด

โครงการ “สร้างความตระหนักรู้สู่สังคมอาเซียนแก่เด็กและสตรี” ประจำปีงบประมาณ 2558” 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำเด็กในความอุปการะฯจำนวน 50 คน
พร้อม จนท.ดูแลเด็กออกไปศึกษาธรรมชาติ/ทัศนศึกษาอุทยานนกน้ำทะเลน้อย
และทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ กวาดขยะล้างห้องน้ำ บริเวณวัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 
เพื่อให้เด็กในความอุปการะฯ ได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีความสามัคคีในหมู่คณะ ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ได้เรียนรู้อาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในอนาคต

โครงการ “แสงธรรมนำทางส่องชีวิต”  
นำเด็กในความอุปการะฯ จำนวน 20 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กออกไปศึกษาธรรมะ และช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา


..:: ประกาศ ::..

กำหนดการ อีสานเกมส์

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด จำนวน 1 หลัง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมอาคารพักเด็ก 2 หลัง: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ก.ย. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 2 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ธ.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56

[ข่าวย้อนหลัง]


 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@yahoo.com