นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
เวปบอร์ด


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@gmail.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     ..:: ภาพกิจกรรม ::..

กิจกรรมกลุ่ม “เด็กไทยรู้ทัน” ประจำปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมกลุ่ม “เด็กไทยรู้ทัน” ประจำปีงบประมาณ 2558
ณ อาคารนันทนาการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

   

ต้อนรับภาครัฐและเอกชน นักเรียน/นักศึกษา/กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาบริจาคเงินและสิ่งของ
บ้านสงขลาต้อนรับภาครัฐและเอกชน นักเรียน/นักศึกษา/กลุ่มองค์กรต่างๆ จากภายนอก ที่เข้ามาบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจการบ้านสงขลา และ จัดเลี้ยงอาหาร/ขนม/ผลไม้ ตลอดจนจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้กับลูกๆในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ ในเดือน สิงหาคม 2558

   

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2558
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจัดอบรมให้ความรู้กับเยาวชน ที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น จากโรงเรียนมัธยมต่างๆในจังหวัดสงขลา เพื่อให้มี แนวทางในการ ป้องกันตนเองในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จากสภาพสังคมปัจจุบัน
ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

   

ร่วมกิจกรรมโครงการ “บินหลาสัญจร”
ชมรมหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาวิถีธรรม จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ณ โรงเรียน ชะแล้นิมิตวิทยา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

   
 

..:: ประกาศ ::..

กำหนดการ อีสานเกมส์

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด จำนวน 1 หลัง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมอาคารพักเด็ก 2 หลัง: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ก.ย. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 2 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ธ.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56

[ข่าวย้อนหลัง]


 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com