นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
เวปบอร์ด


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@gmail.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ที่มีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของ
สถานสงเคราะห์ฯ ขอรับบริจาคเป็น
1. นมผงดูเม็กซ์ (ดูแลค) ช่วงที่ 1 อายุแรกเกิด - 1 ปี
2. นมผงดูเม็กซ์ (ดูโปร) ช่วงที่ 2 อายุ 6 เดือน - 3 ปี
3. ทีวี Digital
4. ตู้แช่เย็นสำหรับโรงอาหาร

รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน
ปีงบประมาณ 2560
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน

[มีนาคม] [เมษายน] [พฤษภาคม]


 ..:: ภาพกิจกรรม ::..

ภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2560

กิจกรรมการดำเนินโครงการ Cooking ประจำเดือนมกราคม 2560

   
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
   
   

 

ออกกำลังกายทุกวันพุธ

 
ภาพกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 

โครงการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กในสังคมอาเซียน

   

 

กิจกรรม แม่ลูก 5 ส.

   

 

คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.สงขลา รวมกลุ่มจิตอาสา

 
ภาพกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2560

 

อบรม คู่มือการดำเนินงานครอบครัวอุปการะขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1

   

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สอนเด็กให้สมวัย

   

 

กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กโต ประจำเดือน มีนาคม 2560 

   

 

กิจกรรมการดำเนินโครงการศิลปะ ประจำเดือนมีนาคม 2560

 
ภาพกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2560
ร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
   

 

โครงการ วันสงกรานต์ ประจำปี 2560

   


โครงการ “ต้นทุนชีวิต วัยรุ่น กับแนวคิดการพึ่งพาตนเอง บนวิถีชีวิตชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

   

..:: ประกาศ ::..

ประกาศรับสมัครงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2560 : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 22 พ.ค. 60

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 28 มี.ค. 60
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 31 ส.ค. 59
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 23 พ.ย. 58
กำหนดการ อีสานเกมส์
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด จำนวน 1 หลัง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมอาคารพักเด็ก 2 หลัง: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ก.ย. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 2 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ธ.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56

[ข่าวย้อนหลัง]

 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com