นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
เวปบอร์ด


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@gmail.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     ..:: ภาพกิจกรรม ::..

กิจกรรม 5 ธันวามหาราช 2558
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำข้าราชการเจ้าหน้าที่และเด็กโตในความอุปการะฯ ไปร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองสักการะ
แด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่า และพ่อค้าและประชาชน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 88 พรรษา
ณ.เวทีสระบัว แหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา

   

ร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
ข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกๆในความอุปการะฯ ร่วมส่งกำลังใจให้กับคณะปั่นจักรยาน
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ณ จุดทางผ่านบริเวณหน้าสถานสงเคราะห์
ก่อนขึ้นสะพานติณสูลานนท์ โดยมีเด็กโตในความอุปการะฯ และเจ้าหน้าที่บ้านสงขลา เข้าร่วมในขบวนปั่นจักรยาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ พร้อมกับมวลชนชาวสงขลาครั้งนี้ด้วย

   

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ
ณ. ห้องประชุมใหญ่ภายในสถานสงเคราะห์ฯ โดยนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านสงขลาทุกๆคน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและร่วมเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

   
โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้น ปีงบประมาณ 2559
โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน (หลักสูตร 5 วัน ) กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโดยสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
"หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่/การเลี้ยงปลาดุก"
   
โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้น ปีงบประมาณ 2559
โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน (หลักสูตร 5 วัน ) กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโดยสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
"หลักสูตร การเพาะเห็ดฟาง"
   
โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
จัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาให้กับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน
รุ่น 1 วันที่ 7 – 14 ธ.ค. 58 และรุ่น 2 วันที่ 19 – 26 ธ.ค. 58 โดยศึกษาดูงานหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯและภาคเหนือ พร้อมกับทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วภาคกลางตอนบนและภาคเหนือ
   
 

..:: ประกาศ ::..

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 23 พ.ย. 58

กำหนดการ อีสานเกมส์

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด จำนวน 1 หลัง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมอาคารพักเด็ก 2 หลัง: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ก.ย. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 2 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ธ.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56

[ข่าวย้อนหลัง]


 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com