นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
เวปบอร์ด


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@gmail.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ..:: ภาพกิจกรรม ::..

โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน (11-15 ก.ค. 59)
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวัดมหาการ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา หลักสูตร การปลูกผักสวนครัว/การเลี้ยงปลาดุก

 

   
กิจกรรมวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 (19-20 ก.ค. 59)
นำเด็กในความอุปการะฯ และเจ้าหน้าทีดูแลเด็กออกไปร่วมกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียนรอบๆ พระนอนองค์ใหญ่ ร่วมกันชุมชน ณ วัดพระนอนแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
และทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 9 วัด ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สะท้อนถึงจิตใจที่ใฝ่ทานและเสียสละ สมควรอย่างยิ่งที่ปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจ และซาบซึ้งเห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เป็นวัยรุ่น ไม่วุ่นอย่างที่คิด” (20 ก.ค..59)
ฝ่ายการพยาบาล และพัฒนาการเด็ก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เป็นวัยรุ่น ไม่วุ่นอย่างที่คิด”สำหรับเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จำนวน 50 คน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

   
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 ก.ค. 59)
ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่บ้านสงขลา ร่วมกิจกรรม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ) พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558
   
โครงการ “เปิดโลกนิทานสานฝัน และเดินด้วยกันในถนนเด็กเดิน” (30 ก.ค. 59)
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดโครงการ “เปิดโลกนิทานสานฝัน และเดินด้วยกันในถนนเด็กเดิน” ณ ลานกลางแจ้ง ภายในบ้านสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มาเป็นประธานเปิดงาน
   

..:: ประกาศ ::..

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 23 พ.ย. 58

กำหนดการ อีสานเกมส์

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด จำนวน 1 หลัง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมอาคารพักเด็ก 2 หลัง: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ก.ย. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 2 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ธ.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56

[ข่าวย้อนหลัง]

 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com