นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
เวปบอร์ด


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@yahoo.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     ..:: ภาพกิจกรรม ::..

วันปิยะมหาราช ประจำปี 2557
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ บ้านสงขลาร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ ... >>
งานเลี้ยง Thank you Party 2557 บ้านสงขลา
กิจกรรมงานเลี้ยง Thank you Party 2557 คืนความสุขให้กับครอบครัวบ้านสงขลา
วันที่ 3 ต.ค.57 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เวลา 18.00-22.00 น. ... >>

ตักบาตรเทโววันออกพรรษา ประจำปี 2557
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่และลูกๆในความอุปการะฯของบ้านสงขลา ทำกิจกรรม “ตักบาตรเทโว” เนื่องในประเพณีวันออกพรรษา ร่วมกับชุมชน
ณ วัดท้ายยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
...>>
โครงการถนนเด็กเดิน - สุขสัตน์วันเกิด
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดกิจกรรม โครงการถนนเด็กเดิน และโครงการสุขสันต์วันเกิด ให้กับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่และลูก ๆ ในความอุปการะฯ วันที่ 22 ต.ค. 57 ภายในพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ...>>
โครงการ แสงธรรมนำทางส่องชีวิต ประจำเดือน ต.ค. 57
บ้านสงขลา นำเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน
ออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่
ณ สำนักสงฆ์บ้านบุญ อ.นาทวี จ.สงขลา ...>>

..:: ประกาศ ::..

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด จำนวน 1 หลัง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมอาคารพักเด็ก 2 หลัง: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ก.ย. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 2 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ธ.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56

[ข่าวย้อนหลัง]


 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@yahoo.com