นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
เวปบอร์ด


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@gmail.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ..:: ภาพกิจกรรม ::..

โครงการ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 (9 เม.ย. 59)
บ้านสงขลาจัดกิจกรรมวันที่ 9 เมษายน 2559 และจัดกิจกรรมในเดือนเมษายนของทุก ๆ ปี เพื่อให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และลูก ๆ ในความอุปการะได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของคนไทยแต่โบราณ

 

   
ร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
(8 เม.ย. 59)
บ้านสงขลานำพวงมาลาที่ประดิษฐ์มาจากผลไม้หลากหลายชนิด แทนพวงมาลาดอกไม้สด ซึ่งนอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ แล้ว ยังเป็นการให้ทานแก่ฝูงลิงหลายร้อยตัวที่อาศัยอยู่บนเขาน้อยแห่งนี้ใช้เป็นอาหารอีกด้วย
   
ร่วมกิจกรรม "วันจักรี" (6 เม.ย. 59)
ร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือ "วันจักรี"
วันที่ 6 เม.ย. 59 เวลา 09.00 น. ณ. หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
   
ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร (2 เม.ย. 59)
บ้านสงขลานำข้าราชการ/เจ้าหน้าที่และเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ เข้า ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
   
ทัศนศึกษาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สงขลาอะควาเรี่ยม (1 เม.ย. 59)
บ้านสงขลา นำเด็กเล็กในความอุปการะฯ อายุ 4 – 7 ปี พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก เที่ยวชม สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สงขลาอะควาเรี่ยม บริเวณ แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด
   


..:: ประกาศ ::..

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 23 พ.ย. 58

กำหนดการ อีสานเกมส์

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด จำนวน 1 หลัง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมอาคารพักเด็ก 2 หลัง: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ก.ย. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 2 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ธ.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56

[ข่าวย้อนหลัง]


 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com