นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
เวปบอร์ด


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@gmail.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ..:: ภาพกิจกรรม ::..

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ “ล้านนาเกมส์” (2-5 พ.ค. 59)
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ “ล้านนาเกมส์” จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ระหว่างวันที่ 2 - 5 พ.ค. 59 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่

 

   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการดูแลเด็กด้านพฤติกรรม
และอารมณ์อย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย (1-2 พ.ค.59 และ 12-13 พ.ค. 59)

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา โดยฝ่ายพยาบาลและพัฒนาการเด็กดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมการดูแลเด็กด้านพฤติกรรมและอารมณ์อย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา
   

ภาคเอกโดยชน เข้ามาตัดผมและตกแต่งทรงผมฟรีให้กับลูก ๆ ในความอุปการะ (13 พ.ค.59)
ภาคเอกโดยชน ร้านเสริมสวยดาวสยาม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้ามาตัดผมและตกแต่งทรงผมฟรีให้กับลูก ๆ ในความอุปการะของบ้านสงขลา

 

   
กิจกรรม วันวิสาขบูชา (22 พ.ค.59)
บ้านสงขลานำ เด็กและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม วันวิสาขบูชา วันที่ 22 พฤษภาคม 2559
ณ วัดพระนอนแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
ในเวลากลางวัน เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 18.00-21.00 น. ร่วมกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียนรอบๆ พระนอน องค์ใหญ่ ร่วมกันชุมชน ต.เกาะยอ
   
โครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” (26 พ.ค.59)
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ออกให้บริการประชาชน ณ สำนักสงฆ์ศรีโสไพร อ.สะเดา จ.สงขลา
 
   


..:: ประกาศ ::..

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 23 พ.ย. 58

กำหนดการ อีสานเกมส์

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด จำนวน 1 หลัง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมอาคารพักเด็ก 2 หลัง: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ก.ย. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 2 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ธ.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56

[ข่าวย้อนหลัง]


 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com