นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
เวปบอร์ด


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@yahoo.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     ..:: ภาพกิจกรรม ::..

๕ ธันวามหาราช
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่าง วันที่ 3,4,5,7 ธันวาคม 2557
“สร้างความตระหนักรู้สู่สังคมอาเซียนแก่เด็กและสตรี”
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำเด็กในความอุปการะฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก
จำนวน 70 คนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา(ปลูกป่าชายเลน)
ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยกาชาดเคลื่อนที่
บ้านสงขลาจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเดือนละ 2 ครั้ง โดยนำเครื่องเขียน แบบเรียน ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ขนม ฯลฯ มอบให้กับโรงเรียน และเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน และจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับคณะเหล่ากาชาด

โครงการ “รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น”
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดอบรมให้ความรู้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้มีแนวทางในการป้องกันตนเองในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
จากสภาพสังคมปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กิจกรรมกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ บ้านสงขลา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์
และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558
ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านสงขลาทุก ๆ คน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
บ้านสงขลาต้อนรับภาคเอกชน
บ้านสงขลาต้อนรับภาคเอกชน เช่นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา
ที่เข้าจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ
และบริจาคเงิน, สิ่งของสนับสนุนกิจการบ้านสงขลา
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี เพื่อให้ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมา ทุก ๆ คน
ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

..:: ประกาศ ::..

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด จำนวน 1 หลัง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมอาคารพักเด็ก 2 หลัง: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ก.ย. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 2 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ธ.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56

[ข่าวย้อนหลัง]


 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@yahoo.com